نمونه سوالات دوره hse ادواری فنی و حرفه ای

نمونه سوالات دوره hse ادواری فنی و حرفه ای

 

دسته بندی آزمون های استخدامی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۸۸ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۸

۱۹۸ سوال در رشته HSE

۱-کدام گزینه مربوط به مثلث حادثه می باشد؟

**الف)ناخواسته–ناگهانی–برنامه ریزی نشده      ب)ناخواسته –برنامه ریزی شده–ناگهانی

ج) زلزله –طوفان–سیل                                د) هیچکدام

۲-عوامل گسترش آتش سوزی چیست؟

الف)افقی         ب)عمودی      ج)مواداشتعال ساز       **  د)گزینه الف وب

 

۳-زنجیره ادامه دهنده حریق کدامند؟

الف)رندان اکسیژن      ب)دود      ج)آسیب ریوی       ** د)همه موارد

 

۴-منابع آتش سوزی کدامند؟

الف)کشیدن سیگار          ب)جرقه      ج)وسایل ومنابع برقی          **د)همه موارد

 

۵-طریقه ایجاد برانتقال آتش سوزی کدام گزینه نمی باشد؟

الف)شیمیایی          ب)الکتریکی         ج)مکانیکی         **د)کپسول آتش نشانی

 

۶-برای بردن ساکنین به محیط امن چه مواردی لازم است؟

الف)تعداد خروجی های کافی             ب)افراد وتجهیزات آتش نشانی

ج)تشخیص آتش وآژیرخطروفراهم    **د)گزینه الف وب

 

۷-طبقه بندی انواع آتش سوزی کدامند؟

**الف)KوFوEوDوCوBوA         ب)ناشی از مایعات قابل اشتعال

ج)تشخیص واعلام خطر                 د)گزینه ب وج

 

دانلود نمونه سوالات دوره hse ادواری در فنی و حرفه ای