18 شغل | 21 رزومه | 19 شركت

من Alex Gurghis

Senior Branding & UI/UX Expert

رزومه Informational Technology

Alex Gurghis

Senior Branding & UI/UX Expert

8 سال تجربه $10.000 /Project نوع شغل مورد درخواست من:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

مهارت

مروركلي بر مهارت هاي من...

ارتباطات
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
سازماني
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
مرتبط بودن شغل
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
UX/UI Adobe Photoshop Adobe Illustrator Corel Draw Html/CSS WordPress
3 زبان
Romanian (بومي)
English
فهميدن
صحبت كردن
نوشتن
Russian
فهميدن
صحبت كردن
نوشتن

سرگرمي ها

آن چه در وقت آزاد خود مايلم انجام دهم!

ReadingGamingBike RidingTravelCars

آموزش

مروركلي بر موسسه هاي آموزشي كه در آن ها حضور داشته ام.

2008 - 2005 International Institute of Management Master in Business Administration Chisinau, Republic of Moldova Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 2005 - 2002 Academy of Economics studies Master in Accounting and Logistics Bucharest, Romania Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

جوايز و افتخارات

2013 Best Design Award Web Design Competition Chisinau, Republic of Moldova 2011 First Prize Swimming Competition Bucharest, Romania 2007 Outstanding Student Incredible University Bucharest, Romania

تجربه كاري

ليست شركت هايي كه تجربه كاري خود را در آن ها كسب كرده ام.

Themes Dojo UI/UX Expert 2013 - Present Full Time Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. RT Design Studio CEO & Founder 2008 - Present Full Time Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Theme Snap UI Designer 2009 - 2010 Full Time Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

نظرات

آن چه ديگران درباره من مي گويند.

پروژه ها

برخي از نمونه كارهاي من!

فرم تماس

براي ارسال ايميل از اين فرم استفاده كنيد.

سوال امنيتي. 5+3=؟

با تشكر! به زودي با شما تماس خواهيم گرفت!

يه جاي كار اشتباهه! فرم را دوباره ثبت نماييد!

جزئيات تماس

Str Bucuresti, Chisinau, Rep of Moldova +373 1234 56789 http://www.alexgurghis.com agurghis@gmail.com فيسبوك توييتر
طراحي شده با توسط توسعه ارتباطات نيكان
-

محبوب کن - فیس نما

تور تایلند