ارائه انواع عایق صوتی باکیفیت

ارائه انواع عایق صوتی باکیفیت

امروزه انتقال سر و صدای همسایه از دیوار مشترک، سقف ساختمان و یا کف ساختمان به یک معضل اساسی تبدیل شده است. سر و صدای بچه، صدای داد و بیداد، صدای موسیقی، صدای سرویس های بهداشتی واحدهای مجاور و غیره. اگر در منزل خود دچار هر یک از این مشکلات باشید می دانید که چقدر روی اعصاب است! با یک عایق صوتی خوب می توانید با هزینه ای معقول مشکل خود را برطرف سازید. با ما همراه باشید.

عایق صوتی دیوار مشترک

رایج ترین مشکل شهروندان انتقال صدا از دیوار مشترک است. جنس نازک تیغه های دیوارهای مشترک یکی از اصلی ترین علل بروز این مشکل می باشد. برای رفع این مشکل چه می توان کرد؟

عاق صوتی پشم سنگ تخته ای

پشم سنگ یکی از رایج ترین راه حل های شماست. مدل های پیشنهادی پشم سنگ تخته ای به شرح زیر است:

 • پشم سنگ تخته ای دانسیته ۱۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب به ضخامت ۵ سانتی متر: جذب ۶۰ دسی بل صدا

قیمت: متر مربعی ۲۵،۰۰۰ تومان

 • پشم سنگ تخته ای دانسیته ۱۲۰ کیلوگرم بر متر مکعب به ضخامت ۵ سانتی متر: جذب ۷۰ دسی بل صدا

قیمت: متر مربعی ۳۰،۰۰۰ تومان

 • پشم سنگ تخته ای دانسیته ۱۵۰ کیلوگرم بر متر مکعب به ضخامت ۵ سانتی متر : جذب ۸۰ دسی بل صدا

قیمت: متر مربعی ۴۰،۰۰۰ تومان

عایق صوتی نانوپلیمری ترکیه

عایق بسیار رایج دیگری که برای بحث عایق صوتی دیوار مشترک پیشنهاد می شود، عایق صوتی نانوپلیمری ترکیه است. این عایق در دانسیته ۱۳۳ کیلوگرم بر متر مکعب و در ضخامت های ۱، ۲، و ۳ سانتی متر تولید می شود:

 • عایق صوتی نانوپلیمری ترکیه به ضخامت ۱ سانتی متر: جذب ۶۰ دسی بل صدا

قیمت: متر مربعی ۱۰۰،۰۰۰ تومان

 • عایق صوتی نانوپلیمری ترکیه به ضخامت ۲ سانتی متر: جذب ۷۰ دسی بل صدا

قیمت: متر مربعی ۱۲۵،۰۰۰ تومان

 • عایق صوتی نانوپلیمری ترکیه به ضخامت ۳ سانتی متر: جذب ۸۰ دسی بل صدا

قیمت: متر مربعی ۱۵۰،۰۰۰ تومان

عایق صوتی سقف ساختمان

یکی دیگر از مشکلات شهروندان، انتقال صدا از سقف ساختمان می باشد. برای رفع این مشکل چه می توان کرد؟

عاق صوتی پشم سنگ تخته ای

پشم سنگ یکی از رایج ترین راه حل های شماست. مدل های پیشنهادی پشم سنگ تخته ای به شرح زیر است:

 • پشم سنگ تخته ای دانسیته ۱۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب به ضخامت ۵ سانتی متر: جذب ۶۰ دسی بل صدا

قیمت: متر مربعی ۲۵،۰۰۰ تومان

 • پشم سنگ تخته ای دانسیته ۱۲۰ کیلوگرم بر متر مکعب به ضخامت ۵ سانتی متر: جذب ۷۰ دسی بل صدا

قیمت: متر مربعی ۳۰،۰۰۰ تومان

 • پشم سنگ تخته ای دانسیته ۱۵۰ کیلوگرم بر متر مکعب به ضخامت ۵ سانتی متر : جذب ۸۰ دسی بل صدا

قیمت: متر مربعی ۴۰،۰۰۰ تومان

عایق صوتی نانوپلیمری ترکیه

عایق بسیار رایج دیگری که برای بحث عایق صوتی سقف ساختمان پیشنهاد می شود، عایق صوتی نانوپلیمری ترکیه است. این عایق در دانسیته ۱۳۳ کیلوگرم بر متر مکعب و در ضخامت های ۱، ۲، و ۳ سانتی متر تولید می شود:

 • عایق صوتی نانوپلیمری ترکیه به ضخامت ۱ سانتی متر: جذب ۶۰ دسی بل صدا

قیمت: متر مربعی ۱۰۰،۰۰۰ تومان

 • عایق صوتی نانوپلیمری ترکیه به ضخامت ۲ سانتی متر: جذب ۷۰ دسی بل صدا

قیمت: متر مربعی ۱۲۵،۰۰۰ تومان

 • عایق صوتی نانوپلیمری ترکیه به ضخامت ۳ سانتی متر: جذب ۸۰ دسی بل صدا

قیمت: متر مربعی ۱۵۰،۰۰۰ تومان

عایق صوتی کف ساختمان

یکی دیگر از مشکلات شهروندان، انتقال صدا از کف ساختمان می باشد. برای رفع این مشکل چه می توان کرد؟

عاق صوتی پشم سنگ تخته ای

پشم سنگ یکی از رایج ترین راه حل های شماست. مدل های پیشنهادی پشم سنگ تخته ای به شرح زیر است:

 • پشم سنگ تخته ای دانسیته ۱۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب به ضخامت ۵ سانتی متر: جذب ۶۰ دسی بل صدا

قیمت: متر مربعی ۲۵،۰۰۰ تومان

 • پشم سنگ تخته ای دانسیته ۱۲۰ کیلوگرم بر متر مکعب به ضخامت ۵ سانتی متر: جذب ۷۰ دسی بل صدا

قیمت: متر مربعی ۳۰،۰۰۰ تومان

 • پشم سنگ تخته ای دانسیته ۱۵۰ کیلوگرم بر متر مکعب به ضخامت ۵ سانتی متر : جذب ۸۰ دسی بل صدا

قیمت: متر مربعی ۴۰،۰۰۰ تومان

عایق صوتی نانوپلیمری ترکیه

عایق بسیار رایج دیگری که برای بحث عایق صوتی کف ساختمان پیشنهاد می شود، عایق صوتی نانوپلیمری ترکیه است. این عایق در دانسیته ۱۳۳ کیلوگرم بر متر مکعب و در ضخامت های ۱، ۲، و ۳ سانتی متر تولید می شود:

 • عایق صوتی نانوپلیمری ترکیه به ضخامت ۱ سانتی متر: جذب ۶۰ دسی بل صدا

قیمت: متر مربعی ۱۰۰،۰۰۰ تومان

 • عایق صوتی نانوپلیمری ترکیه به ضخامت ۲ سانتی متر: جذب ۷۰ دسی بل صدا

قیمت: متر مربعی ۱۲۵،۰۰۰ تومان

 • عایق صوتی نانوپلیمری ترکیه به ضخامت ۳ سانتی متر: جذب ۸۰ دسی بل صدا

قیمت: متر مربعی ۱۵۰،۰۰۰ تومان

شرکت پشم سنگ تهران، عرضه کننده انواع عایق های صوتی برای دیوار مشترک، سقف، و کف ساختمان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر، مشاوره رایگان، و یا سفارش محصولات با ما تماس بگیرید.

.

.

.

این متن یک رپرتاژ آگهی بوده و ما هیچ مسئولیتی در قبال محتوای آن نداریم و مسئولیت بر عهده سایتی است که در داخل متن لینک شده است.

Related Posts

نقاشی ساختماننقاشی ساختمان

نقاشی ساختمان نقاشی وتزئینات ساختمانی نگین ارس باداشتن شماره ثبت در اداره ثبت شرکت ها و ۲۰ سال سابقه فعالیت در زمینه نقاشی و تزئینات با بهترین کیفیت و با