بهترین سایت تهیه بیمه آنلاین

بهترین سایت تهیه بیمه آنلاین

چرا بیمه مسئولیت

حوادث و اتفاقات و در پی آن صدمات بدنی و جانی در حین انجام کار دور از ذهن نمی باشد.کارکنان و کارگران همواره ممکن است در معرض وقوع حوادث از این دست قرار گیرند از طرفی قوانین کار و مجازات ،مسئولیت های بالقوه سنگینی را به ‌صورت تکلیف جهت جبران غرامت صدمات بدنی و جانی وارد به کارکنان در زمان کار ،متوجه کارفرمایان می‌نماید.از سویی دیگر سازمان تامین اجتماعی مجموعه ایی از شرایط بهینه که منافع آن بطور مستقیم و کاملا منحصر مربوط به کارکنان می باشد و نباید تصور شود که با هدف پوشش خسارات و غراماتی که مسئولیت آن بر عهده کارفرما است،طراحی شده . در چنین وضعیتی کارفرما در زمان وقوع حادثه و خسارت به کارکنان موظف به پرداخت مبالغ گزاف غرامت به منظور جلب رضایت زیان دیده یا بازماندگان کارکنان خود می‌شوند .بیمه مسئولیت مدنی کارفرما جهت این مهم طراحی شده است.

بیمه مسئولیت پزشکان 

پزشکان و دندانپزشکان ممکن است در نتیجه تشخیص، معالجه، اعمال جراحی، مداوا و اموری که مربوط به انجام موارد پزشکی برای بیمار می باشد دچار اشتباه و قصور، خطا گردند و از این فعل صدمات جانی و جسمانی یا روانی به اشخاص (بیماران) وارد شود در نتیجه داشتن بیمه مسئولیت پزشکان را برای ایشان امری لازم و ضروری می گرداند

‌‌‌‌‌‌‌‌

شرایط،تعهدات و خسارات تحت پوشش بیمه مسئولیت پزشکان

در بیمه مسئولیت حرفه ایی پزشکان میزان غرامت (آسیب جسمی یا روانی و یا فوت بیماران ناشی از امور پزشکی انجام شده از سوی بیمه گذار) تعیین شده از سوی مراجع قضایی تا سقف سرمایه بیمه نامه تحت پوشش قراردارد درصورتیکه مسئولیت بیمه گذار در این خصوص محرز باشد.

بیمه آسانسور در قبال استفاده کنندگان 

مسئولیت بیمه گذار را در قبال خسارت های جانی و مالی ناشی از غفلت قصور اشتباه در نصب و نگهداری ،آسانسورهای نصب شده یا تحت سرپرستی بیمه گذار ، به استفاده کنندگان وارد گردد و مسئولیت بیمه گذار محرز باشد را پوشش می دهد.
‌‌‌شرایط، تعهدات و خسارات تحت پوشش بیمه آسانسور در قبال استفاده کنندگان

در بیمه مسئولیت دارندگان آسانسور با رعایت شرایط بیمه نامه خسارات ذیل جبران می گردد:

  • هزینه های پزشکی
  • جبران غرامات فوت و نقص عضو
  • جبران خسارات مالی

بیمیجا در حال حاضر خرید آنلاین بیمه را با بیمه‌نامه های آسانسور و مسئولیت پزشکان آغاز نموده است.

این متن صرفا یک رپورتاژ آگهی می باشد و ما مسئولیتی در قبال محتوای آن نداریم و مسئولیت متوجه سایتی است که لینک آن در داخل متن رپورتاژ آگهی قرار گرفته است

Related Posts

دیجی داهوا مرجع تخصصی دوربین مداربسته داهوادیجی داهوا مرجع تخصصی دوربین مداربسته داهوا

دیجی داهوا مرجع تخصصی دوربین مداربسته داهوا ویدئوهای آموزش نصب دوربین داهوا، آموزش NVR داهوا، آموزش انتقال تصویر داهوا و صدها ویدئویی آموزشی دیگر در دیجی داهوا مرجع دوربین مداربسته داهوا در